Clasificarea Dukes si corelația cu TNM

Deciziile asupra tratamentului cancerului de colon trebuie să țină cont în mod deosebit de clasificarea TNM față de clasificarea Dukes sau Astler-Coller.  Anatomopatologul trebuie să descrie cel puțin 12 limfoganglioni pentru a confirma sau nu invazia acestora. Acest lucru este foarte important in aprecierea gradului de extindere a neoplasmului si corelarea lui cu actul chirurgical.

 

Stadiul AJCC Stadiul TNM Dukes Criteriile TNM ( 2010)
Stadiul 0 Tis N0 M0   Tis: Tumora limitata la mucoasa; cancer-insitu sau carcinom intramucozal
Stadiul I T1 N0 M0 A T1: Tumora invadează submucoasa
Stadiul I T2 N0 M0 B1 T2: Tumora invadează muscularis propria
Stadiul II-A T3 N0 M0 B2 T3: Tumora invadează subseroasa sau țesuturile pericolice neperitoneale (nu sunt implicate alte organe)
Stadiul II-B T4 N0 M0 B2 T4: Tumora invadează direct alte organe sau structuri / sau perforează peritoneul visceral
Stadiul III-A T1-2 N1 M0 C1 N1: Metastaze in 1-3 ganglioni regionali. T1 sau T2.
Stadiul III-B T3-4 N1 M0 C2 N1: Metastaze in 1-3 ganglioni regionali. T3 sau T4.
Stadiul III-C orice T, N2 M0 C2 N2: Metastaze in cel puțin 4 ganglioni regionali. Orice T
Stadiul IV orie T, orice N, M1 D M1: Metastaze la distanta prezente.Orice T, orice N.

Alte criterii

Tumora primara (T)
TX – nu poate fi evaluata
T0 – fără evidența ei

Ganglionii limfatici regionali (N)
NX – nu pot fi evaluați
N0 – fără metastaze ganglionare regionale

Metastaze la distanță (M)
MX – nu pot fi evaluate
M0 – fără metastaze la distanta

Clasificarea Dukes (modificata de Astler-Coller)

Stadiul A    tumora invadează muscularis mucosae si ajunge în submucoasa dar nu ajunge la muscularis propria
Stadiul B1 tumora invadează muscularis propria, dar nu o depășește
Stadiul B2 tumora invadează și depășește muscularis propria ajungând în seroasă
Stadiul C     Tumora poate cuprinde orice grad de invazie dar este definită de implicarea ganglionilor limfatici regionali
Stadiul C1 B1 cu mai puțin de 4 limfoganglioni pozitivi
Stadiul C2 B2 cu metastaze ganglionare
Stadiul D prezintă metastaze la distanță
Carcinom in situ (se poate referi și la displazie de grad înalt) – carcinom intramucozal ce nu penetrează muscularis mucosae

Leave a Reply

Your email address will not be published.